twitter facebook

Domain Registration

จดทะเบียนโดเมนเนม .com, .net, .biz, info, .org ราคาพิเศษ เพียง 350 บาทต่อปีเท่านั้น

เราให้บริการจดโดเมนเนมภายใต้การควบคุมของ ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) นายทะเบียนจดโดเมนของโลก
icann
โดยสิ่งที่ท่านจะได้รับ คือ

  • ท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100%
  • ท่านสามารถแก้ไข Name Server ตรวจสอบวันหมดอายุ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครอง ที่อยู่ และข้อมูลต่างๆ (Whois Information) ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
  • มีระบบ lock/unlock โดเมนของท่าน สามารถทำได้ด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เราทำให้
  • มี Control Panel พร้อมคู่มือ

หลักการตั้งชื่อโดเมนเนม:
หลักการตั้งชื่อ ประกอบด้วยตัวอักษรและเครื่องหมาย - (ขีดกลาง) ได้ แต่ห้ามมีช่องว่าง ห้ามใช้อักขระพิเศษ ชื่อโดเมนเนมต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวอักษรไม่ควรตั้งชื่อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่มีการ จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะมีโอกาสถูกฟ้องร้องเรียกชื่อโดเมน (จด domain name) คืนได้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า / บริการที่จดทะเบียนไว้ได้

ชื่อโดเมน (จด domain name) ควรสอดคล้องกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ภายในเว็บไซต์

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จด 3 โดเมน แถม Hosting 100MB ฟรีทันที 1 ปี

สำหรับโดเมนอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม